• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 x 35 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας κσι έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Τ φόντο της εικόνας έγινε με πογιές  όπως και η εικόνα και προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 x 35cm Η εικόνα είναι αγιογραγημένη πάνω σε πλακάς ( marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύγασμα και στρώθηκε, σε  7 στρώσεις,  κιμωλία ώστε να πετύχουμε λεία επιφάνεια. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 x 35 CM Η εικόνα  είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε, σε 7 στρώσεις, κιμωλία ώστε να επιτύχουμε λεία επιφάνεια. Η εικόνα είναι βυζαντινής τςχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα πάνω από το οποίο στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφιση έγινε με την βυζαντινή τεχνοτροπεία με πογιές σκόνης και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκα φύλλα χρυσού 22 καρατίων και προστατεύεται με βερνίκη.    
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιγραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) πάνω στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και το οποίο στρώθηκε με 7 στρώσεις κιμωλία. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας  και έγινε με πογιές σκόνης με αυγοτέμπερα. Στο φόντο  της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα καιστρώθηκε, σε 7 στρώσεις, κιμωλία ώστε να πετύχουμε λεία επιφάνεια. Η αφιογραφία είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκεαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιγράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε , σε 7 στρώσεις, κιμωλία ώστε να πετύχουμε λεία επιφνεια. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood)  στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό  ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είνα βυζαντινής τεχροτροπείας και έγινε  με πογιές σκόνης και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και προστατεύται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 x 50 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς ( marine wood ) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία,σε 7 στρώσεις, ώστε να πετύχουμε λεία επιφάνεια. Η εικόνα είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και αυτή προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 cm Η εικόνα είναι αγιγραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε με κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είνα βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της  εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα αγιογραφήθηκε  πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται απο βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40cm Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως τοποθετήθηκε λινό  ύφασμα και στρώθηκε με κιμωλία σε επτά στρώσεις. Η αγιογράφιση είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας και έφινε με μπογιές σκόνης και αυγοτέμπερα. Το φόντο της εικόνας έγινε μπογιά και προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 x 60cm Η εικόνα είνα αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς  (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε κιμωλία σε 7 στρώσεις ώστε να επιτύχουμε λεία επιφάνεα. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και η εικόνα προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40cm Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood)  στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκεκιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκονη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού και προστατεύεται με βερνίκη.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 x 40 CM Η εικόνα είναι αγιογραφημένη πάνω σε πλακάς (marine wood) στο οποίο προηγουμένως επικολλήθηκε λινό ύφασμα και στρώθηκε με κιμωλία σε 7 στρώσεις. Η αγιογράφηση είναι βυζαντινής τεχνοτροπείας και έγινε με πογιές σκόνη και αυγοτέμπερα. Στο φόντο της εικόνας τοποθετήθηκαν φύλλα χρυσού 22 καρατίων και προστεύεται με βερνίκη.

Title

Go to Top